Kaikki taiteilijat

Timo Jokela

Kuva: Santeri Happonen.

Timo Jokela on kuvanveistäjä ja ympäristötaiteilija. Hänen teoksensa käsittelevät pohjoista luontoa ja kulttuuria.

Minua kiinnostavat ihmisen ja luonnon väliset suhteet. Lähestyn niitä paikkasidonnaisen taiteen, yleensä ympäristö- ja yhteisötaiteen menetelmin. Pyrin tuomaan maisemaan, talveen, lumeen ja jäähän sekä luonnonmateriaaleihin ja -prosesseihin keskittyneiden teosteni kautta uusia näkökulmia viimeaikaiseen keskusteluun taiteen ja paikan, taiteen ja pohjoisten ihmisten ja kansojen suhteesta. Pyrin irti länsimaisen maisemataiteen perinteestä, joka on ollut usein valloittavaa, alistavaa, jopa kolonisoivaa suhteessa pohjoiseen. Oman taiteen tekemisen lisäksi kuratoin näyttelyitä ja tapahtumia sekä toimin vastuullisena johtajana taiteen ja tieteen välisissä kehittämishankkeissa.

Koen, että taidetta, tutkimusta ja pedagogiikka yhdistävä taiteeni on eräänlaista pohjoista visuaalista etnografiaa, metodia, jolla pyrin tuomaan moniäänisesti esille pohjoisen ja arktisen kulttuurisia, sosiaalisia ja joskus poliittisiakin kerrostumia sekä kytkeytymiä. Maisemat, lumi- ja jääinstallaatiot sekä ympäristö- ja yhteisötaideteokset kantavat muistumia paikkojen ekososiaalisista kulttuureista Suomen Lapissa, Pohjois-Norjassa, Luoteis-Venäjällä, Siperiassa, siellä missä milloinkin työskentelen.

Kuerin matka, 2018, Art Äkäslompolo.