Hankkeita vuosilta 2011-2014

Hallaa Kulttuurimatkailu 2014

Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeessa (ESR) selvitettiin kyselyn ja haastattelujen avulla kuntien ja matkailualan näkökulmaa kulttuurimatkailutuotteiden kehittämiseen sekä selvitykseen pohjautuen suunniteltiin uusia visuaalisen taiteen kulttuurimatkailutuotteita ja taidekasvatusohjelma. Hankkeen projektipäällikkönä toimii manageri Merja Briñón. Hankkeen selvitysosuudessa kuntien kulttuuri- matkailu- ja elinkeinotoimien johdolle ja matkailuyrityksille toteutettiin kysely, jossa selvitettiin erityisesti visuaaliseen taiteeseen liittyvien palveluiden kysyntää ja kohdentamista. Lisäksi hankkeessa haastateltiin matkailunorganisaatioiden avainhenkilöitä kulttuurimatkailupalveluiden tarpeista ja sisällöistä. Selvitykset toimivat kulttuurimatkailupalveluiden ja taidekasvatusohjelman kehitystyön lähtökohtana. Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeella on taiteilijoita työllistävä vaikutus. Hankkeeseen on palkattu Pirkko Mäkelä-Haapalinna kehittämään Taideillallista Kemijärven kulttuurikeskuksen Hallaa VI -näyttelyn yhteyteen, Esa Juntura suunnittelemaan Tornion Painu Patsaille! -taidereitin graafista ilmettä, Pirjo Nykänen kehittämään taidekasvatusohjelmaa Kemiin sekä Salla-Mari Koistinen tutkimusapulaiseksi. Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeen rahoitus on Lapin ELY-keskuksen myöntämää Euroopan sosiaalirahaston tukea. Omarahoittajina hankkeessa toimivat Kemijärven, Kemin ja Tornion kaupungit.

Lue Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeen selvitys.

Tutkimusmatka lähelle (2014-2015)

Ninni Korkalon ja Anne Niskalan yhteisötaideprojekti ”Tutkimusmatka lähelle” jatkaa Taide heijastaa -työpajatoimintaa. Projektissa maahanmuuttajataustaiset tytöt työskentelevät rovaniemeläisten ja tänne muualta Suomesta muuttaneiden tyttöjen kanssa. Ryhmä työskentelee monitaiteisesti peilaten omia kokemuksiaan eri-ikäisten naisten elämäntarinoihin. Produktio vahvistaa osallistujien paikallisidentiteettiä. Tavoitteena on syvä ymmärrys omasta ympäristöstä ja sen historiasta unohtamatta osallistuvien omaa taustaa. Projektin toteuttajatahojana toimii Lapin taitelijaseura yhteistyössä Rovalan Nuoret ry:n Tyttöjen Talon ja Monitaideyhdistys Pisteen kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat Lapin Nukketeatteriyhdistys, Rovaniemen taidemuseo, Lapin maakuntamuseo, Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry ja Rovaniemen kotiseutumuseo. Projekti on saanut rahoituksen Opetus ja kulttuuriministeriöltä monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön (10 000) ja Suomen ja Lasten säätiön Myrsky-hankkeelta (10 000).

Artswap 2014

Hankkeessa toteutetaan uudentyyppinen taiteilijoiden liikkuvuuden, verkostoitumisen ja kansainvälistymisen konsepti. Pilottina toteutetaan taiteilijoiden kansainvälinen vaihto siten, että lappilaiset ja hollantilaiset taiteilijat vaihtavat kotejaan ja työhuoneitaan sekä ammatillisia verkostojaan 1-3 kuukauden ajaksi vuonna 2014. Vaihdon aikana taiteilijat valmistelevat ja tekevät taideprojekteja erilaisilla teemoilla, joita ovat ympäristötaide, sosiaalinen taide ja Pop-up Art Space. Artswap-hankkeen kotisivu

TANDEM Turkey – European Union Cultural Managers Exchange 2013-14

Lapin taiteilijaseura osallistuu managereiden verkostoitumisprojektiin nimeltään TANDEM Turkey – European Union Cultural Managers Exchange. Hankkeessa Merja Briñón verkostoituu turkkilaisten ja eurooppalaisten kollegoidensa kanssa. Lapin taiteilijaseura, Arts Territory and Sivas Hizmet Vakfi toteuttavat yhteisprojektin, jossa perustetaan pop-up residenssi Sivasin kaupunkiin Turkkiin. Projekti huipantuu kiertonäyttelyyn Sivaksessa, Rovaniemellä ja Lontoossa. Taiteilijaedustajina projektissa toimivat Juhani Tuominen Rovaniemeltä ja Alicja Dobrucka Lontoosta.

Lapin visuaalisen taiteen kulttuurimatkailutuotteen kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin 2014 

Lapin visuaalisen taiteen kulttuurimatkailutuotteiden kehittämishankkeen tavoite on ideoida ja pilotoida uusi visuaalisen taiteen kulttuurimatkailutuote Lappiin palvelumuotoilun menetelmin yhteistyössä Lapin alueen matkailuyrittäjien ja Lapin taiteilijaseuran jäsentaiteilijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda uusi kulttuurimatkailutuote, jota tekee Lapista vetovoimaisemman matkailukohteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut hanketta kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen myönnettynä 30000 euron avustuksena.

Ympäristötaiteen kartoituspalvelu 2013-2014

Ympäristötaiteen kartoituspalvelu -hankkeessa tuotetaan ympäristötaiteen avoin tietokanta Lappiin. Tietokantaan kuvataan ja paikannetaan Lapissa sijaitsevaa ympäristötaidetta. Taiteilijat ja yleisö voivat itse tallentaa tietoja tietokantaan. Sen on tarkoitus käsittää ympäristötaidetta, tienvarsiteoksia, seinämaalauksia ja monumentteja, jotka ovat julkisia ja pysyviä ja joiden teoskuvia voi siten julkaista. Lapin taiteilijaseura on saanut Opetus ja kulttuuriministeriöltä 10 000 euroa ympäristötaiteen kartoituspalvelun toteuttamiseen Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipisteen  ja Kovakoodarien kanssa.

Taide kotouttaa esiselvityshanke 2013-2014

Taide kotouttaa -hankkeen toteuttaja on Lapin taiteilijaseura yhteistyössä Monitaideyhdistys Pisteen ja Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipisteen kanssa. Lähtökohtana on, että maahanmuuttajien osallisuutta kulttuuripalveluihin Lapissa tulee kehittää. Hanke hyödyntää taiteen soveltavia menetelmiä tavoitteena maahanmuuttajien osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Erityisen tärkeää hankkeessa on eri väestöryhmien välisen ja pienryhmien, kuten perheiden, sisäisen vuorovaikutuksen edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Hanke on esiselvityshanke, jossa tuotetaan kirjallinen selvitys taiteen soveltavan käytön työtavoista ja menetelmistä kotoutumisen tukemisessa. Euroopan Unionin Sosiaalirahaston rahoituksen on myöntänyt Lapin ELY-keskus.

Magenta 2011-2013

Vuosina 2011–13 toteutetun Magenta-hankkeen tavoitteena oli lappilaisten taiteilijoiden työllisyyden ja toimintaedellytysten parantaminen taiteilijoiden täydennyskoulutuksen, kansainvälisten toimintojen ja manageriosaamisen kehittämisen avulla. Magenta-hanke työllisti Lapin alueen taiteilijoita yhteistyöyrityksissä ja -kunnissa tapahtuviin eri sisältöisiin palvelujen ja toimintakonseptien kehitysprojekteihin, joiden lähtökohtana olivat yritysten ja kuntien tarpeet sekä ammattimaisen kuvataiteen kentän kehittäminen.

Magenta-hanke  oli Lapin taiteilijaseuran, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden ja Taiteiden tiedekunnan sekä Lapin taidetoimikunnan yhteistyöhanke, joka sai rahoituksen Euroopan Sosiaalirahastolta ja ELY-keskukselta. Hankkeen omarahoitusosuuden rahoittajia Lapin taiteilijaseuran lisäksi olivat yhteistyökunnat, alueen yritykset, Lapin yliopisto ja Lapin taidetoimikunta. Magenta-hankkeen hallinnoija oli Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut. Hanke työllisti manageri Merja Briñónin Lapin taiteilijaseuraan ja projektipäällikkö Tiina-Kaisa Nivan Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluihin. Magentan toiminta-alueena oli koko Lapin maakunta. Pilottipaikkakuntina olivat Rovaniemi, Kemi, Tornio, Kemijärvi, Kittilä ja Inari.

Magenta-hankkeen sivulle

Napasiirtymä 2012

Napasiirtymä-hankkeessa rakennetaan verkkogallerian (http://www.gallerianapa.fi) selainlaitteita. Hanke toteuteutetaan Lapin taidetoimikunnan kanssa. Laitteiden suunnittelijoina on Kovakoodarit ja Treeform Oy. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeen rahoituksen.

Taide heijastaa

Taide heijastaa -projekti on osa Suomen lasten ja nuorten säätiön Myrsky-hanketta. Se on saanut rahoitusta myös Lapin taidetoimikunnalta ja Rovaniemen kaupungilta. Projektissa stoteutetaan taidetyöpajoja nuorille Monitaideyhdistys Pisteen kanssa.

Lapin kulttuurillisten matkailutuotteiden konseptointi -hanke 2011-2012

Lapin taiteilijaseura ja Lapin esittävien taiteiden keskus LETKE ovat yhdessä hakeneet ja saaneet rahoitusta Kulttuurimatkailutuotteiden kehittämiseen (OKM). Yhteistyötä matkailuyritysten suuntaan on avattu Ylläs – Levi – Äkäslompolon matkailuyritysten toimitusjohtajien haastattelulla (5 kpl). Vuoden 2012 aikana on aloitettu uusien kulttuurimatkailutuotteiden pilotointi ja kehitystyö. Yhteistyökoordinaattorina toimi Ilona Sares.

Lapin visuaalisen taiteen keskuksen esiselvityshanke 2010-2011

Lapin visuaalisen taiteen keskuksen esiselvityshankkeen tavoitteena oli kehittää visuaalisen taiteen manageriosaamista Lapissa. Esiselvityshankkeeseen visuaalisen taiteen manageriksi palkattiin Merja Miettinen. Esiselvityshanketta rahoittavat Lapin taiteilijaseuran lisäksi Lapin liitto, Lapin taidetoimikunta ja Rovaniemen kaupunki.

Yhteistyöhanke esittävän ja visuaalisen taiteen välillä 2011

Lapissa visuaalisen ja esittävän taiteen välillä pyritään tekemään yhteistyötä. Lapin taidetoimikunta myönsi rahoituksen visuaalisen ja esittävän taiteen yhteistyötä kehittävän tuottajan palkkaamiseen huhti-marraskuuksi 2011. Tehtävää hoiti yhteistyökoordinaattori Ilona Sares.