Käynnissä olevat hankkeet

De-arcticfication’ in Nordic Arts

Kuva: Arttu Nieminen, Avaruuskaipuu 2020

Olemme saanut tukea Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta 20 000 euroa hankkeeseen ”’De-arcticfication’ in Nordic Arts”. Hanke vahvistaa Lapin taiteilijaseuraa pohjoismaisena toimijana. Teemana on dearktistuminen, joka tarkoittaa kuva- ja nykytaiteen tuottamaa kuvastoa vastavoimana arktisen stereotyyppiselle kuvaukselle kylmänä ja tyhjänä maisema. Rahoitusta käytetään muun muassa pohjoismaiseen kuraattoriyhteistyöhön, ’Wiping the Ice-Cream Off Your Face’ näyttelyyn Galleria Kakslauttasessa kesällä 2021 sekä Kumma puutarha -ympäristötaidetapahtumaan Rovaniemellä kesällä 2020.

’Wiping the Ice-Cream Off Your Face’ -näyttely sisältää 30 pohjoismaisen taiteilijan teoksia. Kuraattoreja ovat Misha del Val (Kittilä, FI) ja Andreas Hoffmann (NO/Greenland). Kakslauttanen Arctic Resort on tapahtuman kumppani. Kumma puutarha puolestaan toteutuu yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa ja kuraattori on Tuomas Korkalo (Rovaniemi, FI).

Young Arctic Artist 2021

Young Arctic Artists 2021 jatkaa näyttelysarjaa, jossa nostetaan esiin pohjoisia nuoria taiteilijoita. Näyttelyn kuratoinnista vastaa suomalais-kveeniläinen ryhmä: Savu Korteniemi (FI), Panu Johansson (FI), Katriina Pedersen (NO) ja Åsne Kummeneje Mellem (NO).

Näyttelysarjan tavoitteena on kartoittaa nuorien taiteilijoiden tuotantoa erityisesti Pohjoismaiden pohjoisosissa ja Kuolan niemimaalla Venäjällä. Näyttely lisää alueen taiteen tunnettavuutta ja tukee kuraattoreiden ja taiteilijoiden verkostoja.

Näyttelysarjan neljässä toimintakonseptissa yhteistyötä on tiivistetty yhteistyössä alueen ihmisten kanssa.

TaPaMa 2019-2021 

TaPaMa – Taideperustaisia palveluja matkailuun -hankkeessa kehittää uudenlaisia taideperustaisia matkailupalveluita, selvitetään miten niitä parhaiten tarjotaan matkailijoille ja mallinnetaan tämä kehittämistyö kaikkien potentiaalisten toimijoiden hyödynnettäväksi. Hankkeessa sovelletaan uusinta tietoa ja osaamista matkailupalvelujen kehittämiseen sekä taide- ja kulttuurisektorin ja pk-yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Hankkeessa ideoidaan, pilotoidaan ja mallinnetaan asiakaslähtöisesti kansainvälisille matkailijoille tarjottavia taiteeseen perustuvia elämyspalveluja Lapin taidemuseoissa ja -gallerioissa, jotka toimivat luovien alojen ja matkailusektorin välisesti. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa yhteistyöpartnereiden asiakkaiden tuntemusta sekä asiakkaiden osallistumista kehittämistyöhön. Maailman suurkaupungeissa on jo olemassa taideperustaisia elämyspalveluja, kuten galleriakierroksia taiteilijan, taidehistorioitsijan tai näyttelypedagogin kanssa, kaupunkikävelyjä valokuvaajan kanssa, katutaidemaalausta graffititaiteilijan kanssa ja niin edelleen. TaPaMa:ssa elämyspalveluja ideoidaan ja kehitetään Lapin kulttuuriin ja luontoon kiinnittyen: esimerkiksi maisemamaalausta, taidevaellusta, ympäristötaidetta ja luontovalokuvausta soveltaen. Palvelut suunnataan kansaivälisille asiakkaille ja markkinoidaan matkanjärjestäjille kasvua tuottaen. TaPaMa:n toteuttajia ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja Lapin taiteilijaseura. Yliopisto on hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja; taiteilijaseuran vastuulla välittäjätoiminnan kehittäminen. Yhteistyötahoina on Lapissa toimia taidemuseoita ja -gallerioita. Yhteistyötyötä tehdään lisäksi matkailualan organisaatioiden kanssa. Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan palkataan taiteilijoita ja käsityöläisiä elämyspalvelujen suunnittelijoiksi. Hanke toteutuu 01.06.2019 – 30.05.2021. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 300 424 euroa, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 225 318 euroa.

Prosessi / Der Prozess 2020-2021

Saksalainen EVZ -säätiö (EVZ Stiftung – Erinnerung, Verantwortung, Zukunft) tukee 30 000 eurolla Lapin taiteilijaseuran tuottamaa projektia ”Prosessi / Der Prozess” (1.osa), joka käsittelee väkivaltaisten käytäntöjen todellisuutta, keskittyen suomalais-saksalaiseen sodanaikaiseen salaiseen yhteistyöhön ja juutalaispakolaisten kohtaloon Suomessa II maailmansodan aikaan. Erityistä huomiota kiinnitetään tarinoihin suomalaisilta sodanaikaisilta pakkotyöleireiltä Lapissa ja Suursaaressa. Projektin toteuttajana ja vastuuhenkilönä on kuvataiteilija Savu E. Korteniemi (KuM). Toukokuussa 2020 alkanut projekti jatkuu elokuuhun 2021.

EVZ -säätiön nimi tarkoittaa muistamista, vastuuta ja tulevaisuutta, ja sen tehtävänä on tukea kansallissosialistien vainoista selviytyneitä, edistää kriittistä historian tutkimusta sekä vahvistaa kansalaistoimintaa Euroopassa. Projektin ”Prosessi / Der Prozess” 1. osa sisältyy EVZ -säätiön rahoitusohjelmaan ”Remembrance of forced labour and forgotten victims” (pakkotyöläisten ja unohdettujen uhrien muistaminen).

Projektin tuloksia julkaistaan muun muassa gallerianäyttelyn, artikkelisarjan ja sarjakuvamuotoisen työskentelypäiväkirjan muodossa. Lisätietoja www.korteniemi.eu/prosessi

Art2World 2019-2020

Hankkeen nimi Art2World viittaa sekä teosten matkaan taiteilijalta ”maailmalle” eli ostaville asiakkaille ja kansainvälisiin näyttelyihin sekä taiteilijoiden kv-liikkuvuutta. Tässä hankkeessa kehitetään kuvataiteen välittäjätoimintaa sekä liiketoimintaosaamisessa että kansainvälistymisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa sitä 35 000 euron avustuksella.