Päättyneet hankkeet (2014-2019)

Paikkasidonnaisia seinäteoksia hoivalaitoksiin 2019

Pirkko Mäkelä-Haapalinna, Monet vedet, 160 x 120 cm, Aaltorannan palvelutalo.

Hankkeen kehittämisprojekteissa toteutettiin taideteokset kahteen hoivalaitokseen Rovaniemellä. Kohteiksi valikoituivat Tapionkoti Rovaniemen keskustassa ja Aaltorannan palvelutalo Saarenkylässä. Molemmat kohteet ovat Rovaniemen kaupungin yksiköitä. Yhteistyötahona oli Rovaniemen kaupunki. Rahoittajana oli Taiteen edistämiskeskus.

Eemil Karila, Muistojen joki, 2019, tempera ja öljymaali pellavalle, 150 cm x 200 cm, Tapionkoti, kuva: Arto Liiti

Taidetta Lapin hoitolaitoksiin – hyvinvointiresidenssitoiminnan käynnistäminen 2017

Lapin taiteilijaseura toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipisteen kanssa hankkeen, jossa kuusi taiteilijaa sijoittuu kuukaudeksi residenssiin sosiaali- ja terveysalan hoitolaitoksiin, kuten palvelutaloihin ja vanhustenkoteihin. Residenssiin avataan valtakunnallinen taiteilijahaku, joka on avoin kaikille taiteen aloille. Residenssijakson aikana taiteilijat työskentelevät hoitolaitoksessa hyödyntäen oman taiteenalansa menetelmiä. Työskentely voi kohdistua palvelutalon asiakkaisiin, henkilökuntaan tai laajemmin lähialueen yhteisöön, jolloin projektissa on mahdollisesti mukana esimerkiksi lähialueella toimiva asukasyhdistys tai päiväkoti. Työpajoissa ja yhteisötaideprojekteissa kiinnitetään erityisesti huomiota henkilökunnan rooliin ja sitoutumiseen taidetoiminnan toteutuksessa.  Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi taidelähtöisten menetelmien käytön kouluttamista. Residenssijaksoilla toteutetuista taideteoksista kootaan näyttely Lapin taiteilijaseuran hallinnoimaan Galleria Napaan ja sen osana toimivaan Studio Mustanpaan. Hankkeeseen on saatu 3000 euron rahoitus SKR:ltä.

Ympäristötaidetta matkailun alueille (2017-2018)

Ympäristötaidetta matkailun alueille (YMA) -hankkeessa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan, Lapin taiteilijaseuran sekä neljän matkailualan yritystä tekevät yhteistyötä. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja tuen sille on myöntänyt Lapin Liitto. Hankkeen tavoitteena on lisätä ympäristötaiteen käyttöä matkailukohteissa ja matkailupalveluiden osana. Hankkeessa toimitaan työryhmissä, joissa suunnittelijan / taiteilijan lisäksi on mukana suunnittelun kohteena olevan yrityksen edustaja, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan projektiopiskelijoita sekä opetushenkilökuntaa. Hankkeen puitteissa tuotettavissa ympäristötaidesuunnitelmissa huomioidaan teosten ekologisuus, luonnonmukaisuus sekä temaattinen yhteys paikalliskulttuuriin tai perinteeseen. Ympäristötaiteessa tavoitteena on nostaa esiin paikallisia tarinoita ja kulttuuriperintöä sekä johdattaa yleisö sensitiiviseen ja eettiseen luonto- ja kulttuurikokemukseen. Hankkeessa keskitytään kesäkauden ympäristöön. Lapin taiteilijaseuran vastuulla hankeessa on mm. Taiteen paikannin -palvelun kehittäminen sisällön tuotannolla (www.artlocator.io)

Hankken loppujulkaisu

Taidevaihde – Nuorten kaksisuuntainen kotoutuminen 2016-2018

20180619 Rovaniemi Yliopiston, LTS:n ja Pisteen Taidevaihde-hanke STGV-Schools Out camp! Kuvaaja Karoliina Paatos

Taidevaihde – Nuorten kaksisuuntainen kotouttaminen 2016–2018 -hankkeessa tuotetaan taiteen menetelmillä sekä sosiaalityön yhteistyöllä kaksisuuntaista kotouttamista. Hankkeen tarve liittyy pakolaistaustaisen maahanmuuton kasvuun, kotouttamistarpeiden lisääntymiseen sekä kantasuomalaisten, erityis esti nuorten, ennakkoluuloihin ja rasistisiin asenteisiin. Hankkeen tarve on todettu myös Taide kotouttaa -esiselvityshankkeessa. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja Sosiaalityön oppaine ovat puolestaan todenneet tarpeet taideperustaisten ja sosiaalityön yhteistyön kehittämiselle ja arvioinnille. Taidetyöpajoja toteutetaan Rovaniemellä, Kemissä, Torniossa ja Kemijärvellä. Hankkeen toteuttajia ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta (hankeen hallinnoija), Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine, Lapin taiteilijaseura ja Monitaideyhdistys Piste. Taiteilijaseurat vastaavat taidetyöpajojen organisoinnista, suunnittelusta ja toteuttamisesta maahanmuuttajille sekä maahanmuuttajien ja suomalaisten nuorten sekaryhmille. Yliopiston oppiaineet vastaavat taidetoiminnan arvioinnista, toimintatutkimuksellisesta kehittämisestä ja hankkeen tulosten julkaisemisesta ja levittämisestä.

Loppujulkaisu